بیت کوین یک سیستم توزیع شده است. به این ترتیب برخلاف بانک ها هیچ سرور مرکزی یا نقطه کنترلی وجود ندارد. بیت کوین از طریق فرآیندی به نام " mining (استخراج)" ایجاد می شود که در واقع رقابتی برای یافتن راه حل برای یک مشکل ریاضی هنگام پردازش معاملات بیت کوین است. هر node (گره) در شبکه بیت کوین (یعنی هر کسی که از دستگاهی استفاده می کند که نرم افزار پروتکل کامل بیت کوین را اجرا می کند) ممکن است به عنوان یک miner (استخراج کننده) فعالیت کند، و از قدرت پردازش رایانه خود برای تأیید و ثبت معاملات استفاده می کند. هر 10 دقیقه بطور متوسط ، یک ماینر بیت کوین می تواند اعتبار معاملات 10 دقیقه گذشته را تایید کند و بیت کوین های جدیدی که توسط فرآیند ماینینگ ایجاد شده است را به عنوان پاداش می گیرد. اساساً ، استخراج بیت کوین عملکردهای صدور و چاپ ارز از یک بانک مرکزی را غیرمتمرکز می کند و نیاز به یک بانک مرکزی را جایگزین می کند.

rust-bitcoin-728x578.jpg

پروتکل بیت کوین شامل الگوریتم های داخلی است که عملکرد ماینینگ را در شبکه تنظیم می کند. سختی کار پردازشی که ماینرها باید انجام دهند بطور دینامیکی تنظیم شده است، تا به طور متوسط ، کسی بدون در نظر گرفتن تعداد ماینرها (و چه مقدار پردازش) هر لحظه در هر 10 دقیقه موفق به انجام تراکنش می شود. این پروتکل همچنین نرخ ایجاد بیت کوین جدید هر 4 سال یکبار را نصف می کند و تعداد کل بیت کوین ایجاد شده را به کم تر از 21 میلیون سکه محدود می کند. در حال حاضر حدود 18 ملیون بیت کوین استخراج شده است، این عدد تا سال 2140 به 21 میلیون واحد نزدیک می شود، یعنی تمام بیت کوین ها تا سال 2140 استخراج شده است.

منبع : کتاب Mastering Bitcoin نوشته Andreas M.Antonopoulos