دستگاه های زیادی برای ماینینگ بیت کوین ساخته شده، در این مقاله فقط به بررسی ماینرهایی که در بازار ایران موجود هست می پردازیم، همچنین در این مقایسه از استخراج توسط پردازنده ها و کارت گرافیک های رایانه به دلیل قدرت استخراج بسیار پایین، صرفنظر می کنیم.

تمام اطلاعات در جدول زیر در تاریخ 12 مرداد 98 با مشخصات زیر جمع آوری شده است:

سختی شبکه: T 9.01

قیمت بیت کوین: 10708 دلار

قیمت دلار : 12 هزار تومان

درآمد به ازای هر تراهش در هر روز: 0.28دلار یا 3360 تومان

قیمت برق خانگی کیلو وات ساعت : 300 تومان

قیمت برق صنعتی کیلو وات ساعت: 70 تومان

طول عمر دستگاه: دو سال

تمامی محاسبات هزینه برق و سود برای مدت دو سال ( طول عمر متوط دستگاه ها) به تومان است.

ماینرهای شرکت Bitmain

نام دستگاه S9J S11 T15 T17 S17
توان مصرفی دستگاه ها 1350W 1365W 1541W 2200W 2094W
قیمت دستگاه 10.5 ملیون 18.5 ملیون 24 ملیون 42.5 ملیون 68 ملیون
قدرت پردازش (TH) 14.5 19 23 40 53
هزینه برق با قیمت خانگی 6,998,400 7,076,160‬ 7,988,544‬ 11,404,800 10,855,296
هزینه برق با قیمت صنعتی 1,632,960‬ 1,651,104 1,863,993 2,661,120 2,532,902
درآمد دستگاه 35,078,400 45,964,800 55,641,600 96,768,000 128,217,600
سود با برق خانگی 28,080,000‬ 38,888,640 47,653,056 85,363,200 117,362,304
سود با برق صنعتی 33,445,440‬ 44,313,696 53,777,607 94,106,880 125,684,698
بازگشت سرمایه با برق خانگی 167% 110% 98% 100% 72%
بازگشت سرمایه با برق صنعتی در دو سال 218% 139% 124% 121% 81%